1

2

3

4

5

INTAKE

2 - 5 WERKDAGEN

STAPPENPLAN

3 - 5 WERKDAGEN

UITWERKEN

5 - 10 WERKDAGEN

REALISEREN

5 - 10 WERKDAGEN

MONITOREN

DOORLOPEND

GRATIS

Uurtarief in combinatie met succesfee

Totale doorlooptijd: 2- 6 weken

Tariefstelling

Farmers Funding hanteert een doorzichtige tariefstructuur. Het eerste oriënterende gesprek is in beginsel gratis. Vervolgens zullen wij met u onze opdracht formuleren en op basis daarvan een op maat gesneden offerte doen.

Onze vergoedingenstructuur is gebaseerd op wederzijds belang. Gedurende de voorbereiding van het plan (opvragen en bespreken informatie, opstellen bedrijfsplan, etc.) brengen wij een urenvergoeding in rekening op basis van bestede uren. Bij het succesvol afronden van de transactie geldt een succesfee, gebaseerd op een percentage van de transactiewaarde.

Wij hechten veel belang aan een goede voorbereiding met een gedegen analyse. Aangezien dit veel tijd vergt, werken wij niet op basis van “no cure, no pay”

 

Farmers Funding Financial Report

Winnaars hebben een plan, verliezers argumenten
Marc Lammers, Europees, wereld- en Olympisch kampioen met Nederlandse hockeydames

Het realiseren van ondernemersdoelen heeft een veel grotere kans van slagen als de doelen vooraf goed worden verkend. Hoe ziet uw bedrijf er morgen, volgende jaar en over vijf jaar uit? Overweegt u of staat u op het punt een investering te doen? Past het in uw plannen om een ander bedrijf over te nemen?
Of wilt u juist uw eigen onderneming overdragen? Bent u voornemens een samenwerking aan te gaan?

Het opstellen van een het Farmers Funding Financial Report resulteert in een open en kritische blik op het bedrijf. Aan de hand van het plan kunt u weloverwogen operationele en strategische keuzes maken. Door het bedrijfsplan worden ontwikkelingen eerder en beter gesignaleerd. Het plan biedt houvast bij strategische (her)oriëntatie en ook als het even tegenzit.

Powerondernemersplan

Uw ondernemersdoelen realiseert u enkel met power! Alle betrokkenen hebben dezelfde kijk op de zaak en bijbehorende doelstellingen. Het Farmers Funding Financial Report voorziet hierin.

 

Wat wilt u bereiken?

Het opstellen van een Farmers Funding Financial Report geeft u een helder doel voor ogen. U voorkomt zo de kans op foute ad hoc beslissingen en slechte communicatie. Alleen al het hebben van een Farmers Funding Financial Report levert een beter bedrijf met bijbehorende bedrijfsresultaten op.

 

Advies
Om een Farmers Funding Financial Report goed te kunnen maken, is advies noodzakelijk. Door onze uitgebreide kennis en kunde van zowel de boerenbusiness- als de bancaire wereld zijn wij in staat om samen met u een goed plan op te stellen. Gebaseerd op de kansen en pluspunten van u en uw bedrijf.

 

Specialisten
De specialisten van Farmers Funding staan met hun voeten in de klei, zijn deskundig en vooral slagvaardig. Met hun bedrijfskundig en bancaire ervaring zorgen zij voor een plan waarmee u en externe partijen vooruit kunnen.

Strategisch gesprek

Een goed gesprek geeft meer grond onder de voeten.

 

Als ondernemer zijn er zaken waar u al een tijdje mee rond loopt en u kunt de vinger er maar niet goed achter krijgen. Het houdt u bezig en het kan ook zo maar uw nachtrust verstoren, wat u natuurlijk niet toegeeft! U zult het vast en zeker herkennen. U wilt er over praten maar niet zo snel met de directe omgeving. U wilt duidelijkheid, het kan niet blijven liggen maar bij wie kunt dan terecht?
Wat is dan mooier om het tegen iemand aan te houden die er verder geen enkel belang bij heeft? Een strategisch klankbord gesprek met een die ervaren, deskundig en duidelijk is. Hij praat met u in een veilige omgeving.

 

Waar gaat het zoal over
Klankborden kan over van alles gaan. Veel voorkomende voorbeelden zijn grote vragen zoals: waar sta ik en mijn bedrijf nu en wat wil ik over een aantal jaar bereikt hebben? Ik draai al een tijdje in dezelfde cirkel rond en hoe doorbreek ik dat? Ga ik verder investeren, mijn kinderen in het bedrijf halen of is het prima als ik mijn pensioen haal? Wie kan mij daarbij helpen of ga ik het allemaal alleen doen?

 

Verhelderend
Als je eenmaal over zaken praat, ontstaat er doorzicht en komen oplossingen dichterbij. U krijgt beter inzicht wat nodig is om goed effectief met de zaken die spelen om te gaan. U wordt wijzer, eindeloze discussies met anderen en vooral jezelf maken plaats voor visie en besluitvaardigheid. Met een klankbord staat u er niet alleen voor. Het werkt verhelderend.Als u niet over uw bedrijf piekert, alles kan bespreken, helemaal vertrouwt op al oude en bekende mensen om je heen en uw eigen gevoel dan heeft u het echt geweldig voor elkaar en niemand nodig. Als het toch iets anders ligt, wacht dan niet en neem contact op met ons.

 

We weten dat een goed gesprek u meer grond onder je voeten geeft. Welke boer wil dat nou niet?

 

Financieringsbegeleiding

Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan
-Nelson Mandela, Zuid Afrikaans politicus

Als uw agrarisch bedrijf deels met vreemd vermogen wordt gefinancierd, voegt onze deskundigheid veel waarde toe. De verstrekker van het vreemd vermogen, zoals uw bank, kan immers op onderdelen tegengestelde belangen hebben aan die van u. Bedenk daarbij het volgende:

 • U wilt  zo goedkoop mogelijk financieren, uw bank wil een marge
 • U wenst ruimte en flexibiliteit in uw financiering, uw bank wil deze beperkt houden
 • U wilt de continuïteit waarborgen en een zo laag mogelijk risico lopen als eigenaar, uw bank wil haar risico verkleinen onder meer door maximale                    zekerheden te eisen. Bij investeringen wordt bovendien regelmatig te laat aan een passende financiering gedacht, zo leert onze ervaring. De ondernemende en slagvaardige ondernemer heeft zijn plannen al in uitvoering en loopt dan tegen een voor hem niet gewillige financier aan.

 

Opstellen financieringsplan

Farmers Funding kan alle financieringsvormen in kaart brengen, passend bij uw specifieke situatie. Wij geven de voor- en nadelen aan en helpen bij het bepalen van de meest optimale financieringsstructuur en daarbij behorende financieringscondities.
We behandelen twee trajecten: (her)structurering van de bestaande financiering en optimaliseren nieuwe financiering. Aan de orde komen o.a. het optimaliseren van een juiste rentetypes en mix daarvan, aflossing, provisies, vervroegd aflossen, extra aflossen en mogelijkheid tot uitstel van aflossen.

 

Realiseren beste bedrijfsfinanciering

Wanneer het financieringsplan klaar is, wordt de beste financiering geregeld. Het bancaire aandeel in de bedrijfsfinanciering neemt geleidelijk af en u moet ook alternatieve financieringsvormen in overweging nemen. Hierbij kunt u onder meer denken aan familiekapitaal, andere particuliere investeerders, leasing en crowdfunding. Kortom, in de nabije toekomst wordt de combinatie van bancaire en alternatieve financiering voor uw bedrijf gemeengoed.

 

Bancaire financiering
De haalbaarheid van het bancaire stuk kunnen wij vooraf bepalen, omdat wij als ervaren voormalige bankiers de bancaire risico- en rendementsmodellen van binnenuit kennen. Dag in, dag uit zijn wij bezig met (her)financieringstrajecten voor agrarische ondernemers.

 

Marktconform

Als wij van mening zijn dat uw financieringsverzoek reëel en haalbaar is, gaan wij steevast partijen benaderen om te komen tot meerdere financieringsvoorstellen. Deze voorstellen gaan wij onderling vergelijken op condities, voorwaarden en zekerheden. Veelal voeren wij ook de onderhandelingen zonder enige vorm van persoonlijke voorkeur of wat dan ook. Immers, u gaat voor de meest scherpe financiering en die krijgt u zo ook. Dit noemen wij ‘Bankrelatiemanagement’.

 

Alternatieve Financiering

Voor de alternatieve financieringsvormen kan Farmers Funding u helpen de juiste afwegingen te maken en u introduceren bij andere financieringsbronnen. Als het gaat om crowdfunding, werken wij nauw samen met diverse online crowfundingplatforms.

Herstructurering en (re)organisatie

Succes betekent alleen maar doen wat je goed kan en de rest door de anderen laten doen
-Samuel Goldstein, Amerikaans filosoof

Wanneer

Het komt helaas ook voor dat een onderneming in de problemen raakt. De bank wil het krediet beperken of zelfs stoppen. Discontinuïteit dreigt dus een realiteit te worden. Het is voor ondernemers vaak moeilijk om hier zelfstandig weer bovenop te komen.

Hoe gaat dat dan?
Samen met u maken we een scherpe analyse wat er aan de hand is. Uit deze analyse maken we direct een actieplan voor het realiseren van een financieel gezonde herstart van uw bedrijf. De hoofdzaken die hierbij essentieel zijn voor succes: rationaliteit, innovatief, samenwerking en een goede relatie met de financier. Resultaat: uw vertrouwen in en het perspectief van het bedrijf groeit. Ook het bestendigen van uw relatie met andere partijen als de bank en uw zakenrelaties is daarbij belangrijk.
Zeer specifiek
Niet klagen en mooi weer proberen te spelen. Specifiek plan van aanpak om in uw situatie weer schoon schip te maken.

Spreken – Masterclass

Beoordeel niet elke dag door de oogst er van maar door het zaadje wat je hebt gezaaid
Robert Louis Stevenson, Schots schrijver en dichter

De ondernemers achter Farmers Funding zijn breed ontwikkeld en geven specifiek strategisch advies aan agrarische bedrijven. Wij kunnen spreken voor kleine en grote groepen, waarbij wij u informeren, prikkelen en zorgen voor uw persoonlijke beweging.
Thema’s:

 • Optimaal financieren van uw agrarisch bedrijf
 • Ondernemerschap, Boeren in business
 • Sector- en bedrijfsontwikkelingen, trends in het agrarisch land
 • Emotie is voor na zeven uur
 • Het vijf S’en model van Farmers Funding

In groepen van 10 tot 15 ondernemers behandelen wij themagericht onderwerpen, zoals ‘Optimaal financieren van uw onderneming’ of ‘Bent u de bank de baas’.

Financiering Scan

Voor de eerste kennismaking hebben wij de Financiering Scan ontwikkeld. Aan de hand van een aantal basiscijfers en gegevens geven wij u beknopt onze eerste bevinding weer.

Wanneer is de Financiering Scan een goede investering voor u?

Overzicht en verbeteren van huidige situatie
Vanuit uw bestaande bedrijfs- en financieringssituatie kijken wij of uw palet van leningen, krediet en leasing beter en slimmer georganiseerd kan worden. Op deze manier krijgt u snel inzicht in de kwaliteit van uw financieringsportefeuille, ontvangt u aandachtspunten en een verbetervoorstel.
Per saldo bent u dus financieringstechnisch beter “In Control”. Als we weten wat uw huidige en toekomstige financieringsbehoefte is, geven wij onze visie op uw financieringsstructuur, de huidige zekerheden en de condities. In deze scan rapporten wij u in de samenvatting wat uw situatie is en geven wij een indicatie aan wat uw maximale financieringsruimte is.

Verlengingsvoorstel of herfinanciering
Het komt regelmatig voor dat u voor één van uw leningen een nieuw rentevoorstel ontvangt. Veelal dient u dan binnen zeer korte tijd te beslissen en niemand anders dan de commercieel aanbieder voorziet u van advies. Met de Financiering Scan laten wij u geheel onafhankelijk weten wat de werkelijke kwaliteit van het ontvangen voorstel is. Bovendien kunnen wij u daadwerkelijk ondersteunen om te reageren naar uw aanbieder.

Expansie financiering
Bij het ontwikkelen en groeien van uw bedrijf is het essentieel dat de groei van uw financiering marktconform is en voor u het best passend. Juist op dat moment kunnen wij u helpen vaststellen welk type financiering van welke aanbieder het best passend zou kunnen zijn.

Kortom, de Financiering Scan is ideaal om elkaar en uw bedrijf snel te leren kennen. Afhankelijk van de complexiteit, de omvang van uw financiering en uw behoefte stellen we samen vast welke vervolgstappen op zijn plaats zijn.
Doen
We maken het niet moeilijker dan nodig is. Met deze Scan verdient u uw investering dubbel en dwars terug.

Doe de Offerte Scan

Bij Farmers Funding staat de klant op een voetstuk en daar handelen wij ook steevast naar. Wij staan net als u met onze voeten in de klei. Onze adviseurs hebben stuk voor stuk al vele agrarische ondernemers geholpen aan de juiste financiering. Ons vakmanschap en onze kennis van zaken komen het best tot zijn recht als wij vroegtijdig in het financieringstraject zijn betrokkenen.

Echter lukt dat niet altijd en ligt de offerte van uw huisfinancier al in huis. Dan is het altijd een goede investering om een externe specialist naar de offerte te laten kijken want  er zijn immers legio vragen aan de orde zoals:

 • Is het aangeboden tarief marktconform
 • Is er een passend aflossingsschema bij het voorstel
 • Zijn de behandelingskosten binnen de bandbreedte
 • Zijn de op en afslagen correct
 • Zijn er gevolgen voor uw andere financieringen, zoals uw rekening courant

 

Korte klappen
Als u eenmaal het (één of liefst meerdere) financieringsvoorstel(len) in huis heeft, ligt een beslissing binnen handbereik en wilt u waarschijnlijk ook met korte klappen een beslissing nemen. Op basis van onze expertise en jarenlange ervaring zijn wij dan ook in staat om u goed en weloverwogen van een advies te voorzien. Daarmee kunt u onderbouwd en gefundeerd een beslissing nemen, of eventueel terug in onderhandelingen gaan met uw geldverstrekker.

Een recente praktijkervaring:
“De offerte die we van onze vaste financier hadden ontvangen leek in onze ogen een scherp voorstel, maar we hebben deze voor de zekerheid toch nog even voorgelegd bij Farmers Funding. Al snel had Farmers Funding een aantal aanbevelingen en tips. Zo heeft deze investering ons het best aanbod opgeleverd en flink kosten bespaard”

 

Juiste beslissing
“Vlug zei tegen Goed, hoe komt het toch dat ik u zo zelden ontmoet?”

Alles heeft zijn tijd nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Het aangaan van een nieuwe financiering die exact past bij u en uw bedrijf is van het allergrootste belang. Het is van grote invloed op uw bedrijfsresultaten en rendement. Het afsluiten van een financiering is meestal voor een langere tijd en niet zo maar even te veranderen als u denkt dat het u beter past. Daarom is het goed een gedegen plan te maken en daarmee de onderhandelingen in gaan. Als dat niet helemaal is gelukt, dan is een Offerte Scan een goed alternatief.

Neem contact op met onze specialisten, en laat een Offerte Scan maken. We maken het niet moeilijker dan nodig is, sterker nog: zo eenvoudig mogelijk en niet te duur. Met deze Scan verdient u uw investering van € 395,– exclusief BTW dubbel en dwars terug.