Farmers Funding Financial Report

Winnaars hebben een plan, verliezers argumenten
Marc Lammers, Europees, wereld- en Olympisch kampioen met Nederlandse hockeydames

Het realiseren van ondernemersdoelen heeft een veel grotere kans van slagen als de doelen vooraf goed worden verkend. Hoe ziet uw bedrijf er morgen, volgende jaar en over vijf jaar uit? Overweegt u of staat u op het punt een investering te doen? Past het in uw plannen om een ander bedrijf over te nemen?
Of wilt u juist uw eigen onderneming overdragen? Bent u voornemens een samenwerking aan te gaan?

Het opstellen van een het Farmers Funding Financial Report resulteert in een open en kritische blik op het bedrijf. Aan de hand van het plan kunt u weloverwogen operationele en strategische keuzes maken. Door het bedrijfsplan worden ontwikkelingen eerder en beter gesignaleerd. Het plan biedt houvast bij strategische (her)oriëntatie en ook als het even tegenzit.

Powerondernemersplan

Uw ondernemersdoelen realiseert u enkel met power! Alle betrokkenen hebben dezelfde kijk op de zaak en bijbehorende doelstellingen. Het Farmers Funding Ondernemersplan voorziet hierin.

 

Wat wilt u bereiken?

Het opstellen van een Farmers Funding Financial Report geeft u een helder doel voor ogen. U voorkomt zo de kans op foute ad hoc beslissingen en slechte communicatie. Alleen al het hebben van een Farmers Funding Financial Report levert een beter bedrijf met bijbehorende bedrijfsresultaten op.

 

Advies
Om een Farmers Funding Financial Report goed te kunnen maken, is advies noodzakelijk. Door onze uitgebreide kennis en kunde van zowel de boerenbusiness- als de bancaire wereld zijn wij in staat om samen met u een goed plan op te stellen. Gebaseerd op de kansen en pluspunten van u en uw bedrijf.

 

Specialisten
De specialisten van Farmers Funding staan met hun voeten in de klei, zijn deskundig en vooral slagvaardig. Met hun bedrijfskundig en bancaire ervaring zorgen zij voor een plan waarmee u en externe partijen vooruit kunnen.

Interesse of vragen?

0320-269522